Hội nghị triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI của Đảng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn phường Hòa Minh

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/QU ngày 30/12/2014 của Ban thường vụ quận ủy Liên Chiểu về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 8 khóa XI.

Ngày 20/02/2014, tại hội trường trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, Đảng ủy phường Hòa Minh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI của Đảng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn phường. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày với 04 nội dung chính được trao đổi:

 

1- Kết luận số 75-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI “về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Do đ/c: Lương Nguyễn Minh Triết- TUV, Bí thư quận ủy báo cáo.

Đ/c đã trao đổi với hội nghị những thông tin thực tế về sự phát triển của thành phố trong thời gian qua. Thông tin cho cán bộ, nhân dân nắm bắt rõ hơn về chủ trương chính sách của thành phố.

 

Đ/c: Lương Nguyễn Minh Triết - TUV, Bí thư quận ủy báo cáoĐ/c: Lương Nguyễn Minh Triết - TUV, Bí thư quận ủy báo cáo

 

2- Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Do đ/c Huỳnh Sự- UVTV-Trưởng ban tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu báo cáo

 

3- Nghị quyết số 28-NQ/TW “về chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới” Do đ/c Nguyễn Hiền- Phó chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự Quận Liên Chiểu báo cáo

 

4- Kết luận số 74-KL/TW “về tình hình kinh tế, xã hội, trọng tâm là ba dột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng”. Do Đ/c Nguyễn Ẩn-Phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy Liên Chiểu báo cáo.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp họcẢnh: Toàn cảnh lớp học

 

Qua 1 ngày làm việc nghiêm túc của hội nghị, cán bộ, đảng viên phường Hòa Minh đã có thêm những thông tin cần thiết, thông qua đó tuyên truyền sâu rộng đến các đảng viên về nông dung trong các kết luận, nghị quyết của hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8 khóa XI.

 

Tin, ảnh: Kim Nhật

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien