Kể từ 01/01/2014, Đà Nẵng thực hiện cấp báo Đà Nẵng đến tận tay Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng thôn

 

Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 28/8/2012 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đến nay, Thành ủy thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương mua báo Đà Nẵng cấp đến tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn trên địa bàn thành phố kể từ ngày 01/01/2014 nhằm đưa thông tin chính thống, hữu ích về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và của thành phố Đà Nẵng với nhân dân.

 

Thành ủy cũng đã giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, UBND các quận, huyện bố trí ngân sách hàng năm và thực hiện đặt mua báo Đà Nẵng cấp đến tận tay tổ trưởng dân phố, trưởng thôn đảm bảo đúng đối tượng và số lượng.

 

Tin: Diễm Châu

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien