Khai giảng lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới 2013

Sáng ngày 18/3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Liên Chiểu khai giảng lớp học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2013.

 


Tham gia lớp học có gần 140 đảng viên mới đến từ các cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy. Trong thời gian 6 ngày, các đồng chí đảng viên sẽ được học về các chuyên đề Chủ nghĩa Mac Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Xã hội và phương hướng đi lên của CNXH ở Việt nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội... Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Bá Đức tin tưởng rằng các đồng chí đảng viên mới sẽ tập trung nghiên cứu, lĩnh hội tốt các chuyên đề được học để tiếp tục trau dồi, nâng cao nhận thức về tư tưởng cũng như hành động cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện và trở thành người đảng viên gương mẫu.

Đông Phương

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien