Ghi nhận kết quả xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2012

     Ngày 03 tháng 4 năm 2013 Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã ban hành thông báo số 14/TB-LĐLĐ về việc ghi nhận kết quả xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2012 trên địa bàn Phường Hòa Minh.

 

     Sau thời gian kiểm tra, thẩm định thực tế và xét đề nghị của Liên đoàn Lao động và Ban chỉ đạo xây dựng TDĐKXDĐSVH Quận Liên Chiểu, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận kết quả xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2012 trên địa bàn Phường Hòa Minh như sau:

 

     1. Cơ quan UBND Phường Hòa Minh

     2. Trưởng Tiểu học Duy Tân

     3. Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

     4. Trường Mầm non Tuổi Ngọc

     5. Trường Mầm non Nhân Đức

     6. Trường Mầm non Đồ rê mí

 

     Vậy Liên đoàn Lao động và Ban chỉ đạo xây dựng TDĐKXDĐSVH Phường Hòa Minh rất mong các đơn vị còn lại trên địa bàn phường tiếp tục đăng ký và thực hiện theo Quyết định 7966/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Bộ tiêu chuẩn, thủ tục bình xét và bảng chấm điểm các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2015 ./.

 

                                                                                     Diễm Châu (tổng hợp)

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien