Danh sách CBCC Phường Hòa Minh phụ trách theo dõi sinh hoạt Tổ dân phố

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HÒA MINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

 

(Trích từ Kế hoạch số 35/KH-UBND

ngày 17 tháng 5 năm 2013 UBND quận Liên Chiểu)

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số tổ

Chi bộ

Tổ dân phố

I

Cán bộ chuyên trách

       

1

Nguyễn Văn Cường

Bí thư Đảng uỷ

 

Phụ trách chung

 

2

Nguyễn Quyên

Phó Bí thư Đảng uỷ

 

Phụ trách chung

 

3

Ngô Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

Phụ trách chung

 

4

Đặng Minh Trí

Phó Bí thư phụ trách cơ sở

5

Hòa Phú 9

184, 185, 186, 187, 188

5

Phạm Thị Như Hồng

Phó Chủ tịch UBND

5

Hòa Phú 1

69, 70, 71, 72, 73

6

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND

7

Hòa Phú 5A

91, 92, 93, 94, 105, 106, 107

7

Phạm Thống

Chủ tịch UBMTTQVN

7

Hòa Phú 3A

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

8

Phạm Ngọc Lãnh

Bí thư Đoàn TNCSHCM

5

Hòa Phú 7

156, 157, 158, 159, 160

9

Huỳnh Thị Lệ

Chủ tịch Hội LHPN VN

8

Hòa Phú 1B

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

10

Hồ Biết

Chủ tịch Hội Nông dân VN

9

Hòa Phú 1A

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

11

Vương Đình Tĩnh

Chủ tịch Hội CCB VN

5

Hòa Phú 4

112, 113, 114, 115, 116

II

Công chức

 

 

 

 

1

Phạm Đình Nam

Chỉ huy trưởng BCH quân sự

6

Hòa Phú 5

85, 86, 87, 88, 89, 90

2

Nguyễn Thị Hồng

Văn phòng - Thống kê

7

Hòa Mỹ 2

240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,

3

Nguyễn Thị Diễm Châu

Văn phòng - Thống kê

9

Trung Nghĩa 1, 5

9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21,

4

Nguyễn Thị Như Phương

Văn phòng - Thống kê

10

Hòa Phú 5B

  95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

5

Nguyễn Đức Cường

Địa chính - Xây dựng

6

Hòa Mỹ 3

253, 254, 255, 256, 257, 258

6

Phan Tiên Phong

Địa chính - Xây dựng

4

Hòa Phú 1B

48, 49, 50, 51

7

Nguyễn Văn Chiêm

Tài chính - Kế toán

4

Hòa Mỹ 1

215, 216, 217, 218

8

Phan Nhật Lam

Tài chính - Kế toán

5

Hòa Mỹ 4

227, 228, 229, 230, 231

9

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tài chính - Kế toán

4

Hòa Phú 5

81, 82, 83, 84,

10

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Tư pháp - Hộ tịch

8

Hòa Mỹ 6

232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239

11

Nguyễn Văn Quang

Tư pháp - Hộ tịch

6

Hòa Mỹ 7

259, 260, 261, 263, 264

12

Lê Thị Giang

Tư pháp - Hộ tịch

8

Trung Nghĩa 3

37, 38, 39, 43,
44, 45, 46, 47

13

Phan Thanh Truyền

Văn hóa - Xã hội

8

Hòa Mỹ 4

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226

III

Người hoạt động không chuyên trách

 

 

 

1

Phạm Văn Nhường

Trưởng ban tuyên huấn

7

Hòa Phú 1

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

2

Huỳnh Văn Luật

Chủ nhiệm Kiểm tra

8

Hòa Phú 2

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196

3

Phạm Thị Cam Lộ

Trưởng ban Dân vận

3

Hòa Phú 9

176, 177, 178

4

Huỳnh Kim Nhật

Chuyên trách Tổ chức

3

Hòa Mỹ 5

205, 206, 207,

5

Phạm Thị Minh phương

Văn phòng Đảng ủy

8

Trung Nghĩa 2

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

6

Trương Quang Phước

Phó chủ tịch UBMTTQVN

6

Hòa Phú 4A

117, 118, 119, 120, 121, 122

7

Phạm Thị Liên

Phó chủ tịch UBMTTQVN

4

Hòa Phú 4

108, 109, 110, 111

8

Phạm Thị Kim Út

Phó Chủ tịch Hội LHPN

3

Trung Nghĩa 3

40, 41, 42,

9

Đàm Văn Kha

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

6

Trung Nghĩa 1

22, 23, 24, 29, 30, 31

10

Hồ Nguyễn Thị Thùy Linh

Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM

6

Hòa Phú 3, 3B

143, 144, 134, 135, 136, 137

11

Hồ Ngọc Pháp

Chỉ huy phó quân sự

10

Hòa Phú 8

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175

12

Nguyễn Văn Nồng

Chỉ huy phó quân sự

5

Hòa Phú 3C

138, 139, 140, 141, 142

13

Mai Ngọc Phú

Cán bộ Văn hoá - Thể thao - Quản lý nhà văn hóa

3

Phước Lý

272, 273, 274

14

Võ Giang Châu

Chuyên trách truyền thanh

6

Hòa Mỹ 2

247, 248, 249, 250, 251, 252

15

Bùi Thị Ngọc Tú

Thủ quỹ, văn thư, lưu trữ

5

Hòa Phú 9

179, 180, 181, 182, 183

16

Hoàng Cảnh Mẫn

CB kế hoạch, giao thông, thuỷ lợi, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

8

Trung Nghĩa 4

15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28

17

Nguyễn Thị Minh Trung

CB Lao động - TB và xã hội, theo dõi xoá đói giảm nghèo

4

Hòa Phú 2

197, 198, 199, 200

18

Lê Thị Phương Thúy

CB Gia
đình trẻ em

5

Hòa Phú 6

151, 152, 153,154, 155

19

Vũ Thị Mai

CB Dân số

6

Hòa Phú 6

145, 146, 147, 148, 149, 150,

20

Phạm Thị Hết

Chuyên trách xoá dói giảm nghèo

5

Hòa Mỹ 1, 5

213, 214, 210, 211, 212,

21

Nguyễn Hữu Trung

Chuyên trách tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

5

Hòa Phú 7

161, 162, 163, 164, 165

22

Nguyễn Thị Mỹ An

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

6

Hòa Mỹ 5

201, 202, 203, 204, 208, 209

23

Phan Văn Thuần

Chuyên trách tệ nạn xã hội

5

Trung Nghĩa 1

32, 33, 34, 35, 36

IV

Sinh viên thu hút, học viên đề án 89 

 

 

 

1

Phan Nguyễn Hồng Linh

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

4

Hòa Phú 4A

123, 124, 125, 126

2

Lê Thành Quyết

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

7

Phước Lý

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien