Danh sách CBCC Phường Hòa Minh phụ trách theo dõi sinh hoạt Tổ dân phố

UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HÒA MINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

 

(Trích từ Kế hoạch số 35/KH-UBND

ngày 17 tháng 5 năm 2013 UBND quận Liên Chiểu)

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số tổ

Chi bộ

Tổ dân phố

I

Cán bộ chuyên trách

       

1

Nguyễn Văn Cường

Bí thư Đảng uỷ

 

Phụ trách chung

 

2

Nguyễn Quyên

Phó Bí thư Đảng uỷ

 

Phụ trách chung

 

3

Ngô Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

Phụ trách chung

 

4

Đặng Minh Trí

Phó Bí thư phụ trách cơ sở

5

Hòa Phú 9

184, 185, 186, 187, 188

5

Phạm Thị Như Hồng

Phó Chủ tịch UBND

5

Hòa Phú 1

69, 70, 71, 72, 73

6

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND

7

Hòa Phú 5A

91, 92, 93, 94, 105, 106, 107

7

Phạm Thống

Chủ tịch UBMTTQVN

7

Hòa Phú 3A

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

8

Phạm Ngọc Lãnh

Bí thư Đoàn TNCSHCM

5

Hòa Phú 7

156, 157, 158, 159, 160

9

Huỳnh Thị Lệ

Chủ tịch Hội LHPN VN

8

Hòa Phú 1B

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

10

Hồ Biết

Chủ tịch Hội Nông dân VN

9

Hòa Phú 1A

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

11

Vương Đình Tĩnh

Chủ tịch Hội CCB VN

5

Hòa Phú 4

112, 113, 114, 115, 116

II

Công chức

 

 

 

 

1

Phạm Đình Nam

Chỉ huy trưởng BCH quân sự

6

Hòa Phú 5

85, 86, 87, 88, 89, 90

2

Nguyễn Thị Hồng

Văn phòng - Thống kê

7

Hòa Mỹ 2

240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,

3

Nguyễn Thị Diễm Châu

Văn phòng - Thống kê

9

Trung Nghĩa 1, 5

9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21,

4

Nguyễn Thị Như Phương

Văn phòng - Thống kê

10

Hòa Phú 5B

  95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

5

Nguyễn Đức Cường

Địa chính - Xây dựng

6

Hòa Mỹ 3

253, 254, 255, 256, 257, 258

6

Phan Tiên Phong

Địa chính - Xây dựng

4

Hòa Phú 1B

48, 49, 50, 51

7

Nguyễn Văn Chiêm

Tài chính - Kế toán

4

Hòa Mỹ 1

215, 216, 217, 218

8

Phan Nhật Lam

Tài chính - Kế toán

5

Hòa Mỹ 4

227, 228, 229, 230, 231

9

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tài chính - Kế toán

4

Hòa Phú 5

81, 82, 83, 84,

10

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Tư pháp - Hộ tịch

8

Hòa Mỹ 6

232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239

11

Nguyễn Văn Quang

Tư pháp - Hộ tịch

6

Hòa Mỹ 7

259, 260, 261, 263, 264

12

Lê Thị Giang

Tư pháp - Hộ tịch

8

Trung Nghĩa 3

37, 38, 39, 43,
44, 45, 46, 47

13

Phan Thanh Truyền

Văn hóa - Xã hội

8

Hòa Mỹ 4

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226

III

Người hoạt động không chuyên trách

 

 

 

1

Phạm Văn Nhường

Trưởng ban tuyên huấn

7

Hòa Phú 1

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

2

Huỳnh Văn Luật

Chủ nhiệm Kiểm tra

8

Hòa Phú 2

189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196

3

Phạm Thị Cam Lộ

Trưởng ban Dân vận

3

Hòa Phú 9

176, 177, 178

4

Huỳnh Kim Nhật

Chuyên trách Tổ chức

3

Hòa Mỹ 5

205, 206, 207,

5

Phạm Thị Minh phương

Văn phòng Đảng ủy

8

Trung Nghĩa 2

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

6

Trương Quang Phước

Phó chủ tịch UBMTTQVN

6

Hòa Phú 4A

117, 118, 119, 120, 121, 122

7

Phạm Thị Liên

Phó chủ tịch UBMTTQVN

4

Hòa Phú 4

108, 109, 110, 111

8

Phạm Thị Kim Út

Phó Chủ tịch Hội LHPN

3

Trung Nghĩa 3

40, 41, 42,

9

Đàm Văn Kha

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

6

Trung Nghĩa 1

22, 23, 24, 29, 30, 31

10

Hồ Nguyễn Thị Thùy Linh

Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM

6

Hòa Phú 3, 3B

143, 144, 134, 135, 136, 137

11

Hồ Ngọc Pháp

Chỉ huy phó quân sự

10

Hòa Phú 8

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175

12

Nguyễn Văn Nồng

Chỉ huy phó quân sự

5

Hòa Phú 3C

138, 139, 140, 141, 142

13

Mai Ngọc Phú

Cán bộ Văn hoá - Thể thao - Quản lý nhà văn hóa

3

Phước Lý

272, 273, 274

14

Võ Giang Châu

Chuyên trách truyền thanh

6

Hòa Mỹ 2

247, 248, 249, 250, 251, 252

15

Bùi Thị Ngọc Tú

Thủ quỹ, văn thư, lưu trữ

5

Hòa Phú 9

179, 180, 181, 182, 183

16

Hoàng Cảnh Mẫn

CB kế hoạch, giao thông, thuỷ lợi, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

8

Trung Nghĩa 4

15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28

17

Nguyễn Thị Minh Trung

CB Lao động - TB và xã hội, theo dõi xoá đói giảm nghèo

4

Hòa Phú 2

197, 198, 199, 200

18

Lê Thị Phương Thúy

CB Gia
đình trẻ em

5

Hòa Phú 6

151, 152, 153,154, 155

19

Vũ Thị Mai

CB Dân số

6

Hòa Phú 6

145, 146, 147, 148, 149, 150,

20

Phạm Thị Hết

Chuyên trách xoá dói giảm nghèo

5

Hòa Mỹ 1, 5

213, 214, 210, 211, 212,

21

Nguyễn Hữu Trung

Chuyên trách tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

5

Hòa Phú 7

161, 162, 163, 164, 165

22

Nguyễn Thị Mỹ An

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

6

Hòa Mỹ 5

201, 202, 203, 204, 208, 209

23

Phan Văn Thuần

Chuyên trách tệ nạn xã hội

5

Trung Nghĩa 1

32, 33, 34, 35, 36

IV

Sinh viên thu hút, học viên đề án 89 

 

 

 

1

Phan Nguyễn Hồng Linh

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

4

Hòa Phú 4A

123, 124, 125, 126

2

Lê Thành Quyết

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

7

Phước Lý

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271

Danh sách CBCC Quận Liên Chiểu phụ trách theo dõi sinh hoạt Tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Minh

UỶ BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HÒA MINH                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 (Trích từ Kế hoạch số 36 /KH-UBND

ngày 22 tháng 4 năm 2013 UBND quận Liên Chiểu)

 

TT

Khu vực

Tổ DP số

Tổ trưởng

Số điện thoại tổ trưởng

Quận

Họ và tên

Chức vụ

1

Trung Nghĩa 2

Tổ 01

Đinh Vạn

01216780158

 

Đoàn Thị Xuân Thu (Tổ 1,2,3,4)

 

Chuyên viên Văn phòng UBND quận

Tổ 02

Dương A Bi

0937179280

Tổ 03

Nguyễn Văn Thân

0903548048

Tổ 04

Trần Văn Đạt

0935700429

Tổ 05

Vũ Văn Long

09078339470

Trịnh Thị Lập

(Tổ 5,6,7,8)

Chuyên viên Văn phòng UBND quận

Tổ 06

Đặng Công Thái

0905934557

Tổ 07

Đỗ Đức Tiến

0905025217

Tổ 08

Phạm Kim Tuấn

0935874168

2

Trung Nghĩa 5

Tổ 09

Nguyễn Đạt

0985553103

Đặng Thái

(Tổ 9,10,11,12,13)

Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận

Tổ 10

Đoàn Kim Trung

01662917852

Tổ 11

Đào Ngọc Anh

0905659825

Tổ 12

Phan Tấn Lộc

01282543944

Tổ 13

Châu Quang Hòa

0987239242

Tổ 14

Trần Văn Bốn

01262627141

Ngô Văn Tây

(Tổ 14,15,16,17,18)

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận

3

Trung Nghĩa 4

Tổ 15

Lê Văn Anh

01215664749

Tổ 16

Phạm Văn Phối

0916411170

Tổ 17

Nguyễn Văn Tài

0905335798

Tổ 18

Đặng Tấn Phương

0935690038

Tổ 25

Tăng Văn Hòa

0905173782

Trần Minh Luyện

(Tổ 25,26,27,28)

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch quận

Tổ 26

Nguyễn Quang Tuấn

0903579052

Tổ 27

Đỗ Phú Châu

0905226554

Tổ 28

Huỳnh Tấn Lượng

0903580284

4

Trung Nghĩa 1

Tổ 19

Trần Văn Hoa

0935333827

Hà Nam Thắng

(Tổ 19,20,21,22)

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tổ 20

Tăng Ngọc Bích

0934768466

Tổ 21

Nguyễn Văn Huệ

01266596299

Tổ 22

Nguyễn Văn Quý

01213468328

Tổ 23

Tăng Tấn Phò

0905212594

Đặng Công Chúng

(Tổ 23, 24, 29, 30, 31)

Phó Chánh Văn phòng UBND

Tổ 24

Tăng Toản

0935304525

Tổ 29

Lê Văn Độ

01657341952

Tổ 30

Nguyễn Khoa Minh

0913488348

Tổ 31

Tạ Hữu Dàng

0905250936

Tổ 32

Lương Thanh Thi

01267131147

Phan Hồng Đào

(Tổ 32,33,34,35)

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch quận

Tổ 33

Nguyễn Quang Sơn

05112237251

Tổ 34

Nguyễn Văn Bảy

097361125

Tổ 35

Ngô Ngọc Tài

0903597600

Tổ 36

Võ Đình Tuyên

0914231885

Nguyễn Văn Thọ

(Tổ 36,37,38,39)

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận

5

Trung nghĩa 3

Tổ 37

Nguyễn Tân

0907659158

Tổ 38

Trần Thanh Minh

0935515339

Tổ 39

Nguyễn Anh Tuấn

0906544258

Tổ 40

Nguyễn Bính

0982291337

 

 

Nguyễn Đây (Tổ 40,41,42,43,44)

 

 

Phó trưởng phòng Kinh tế

Tổ 41

Phạm Tú Uyên

0977899182

Tổ 42

Nguyễn Thị Thu Thuận

0905923358

Tổ 43

Nguyễn Lời

0935176219

Tổ 44

Nguyễn Thảo

0935840083

Tổ 45

Nguyễn Thanh Hùng

0905288040

Phan Thị Kim Thanh (Tổ 45,46,47,48)

Phó trưởng phòng Kinh tế

Tổ 46

Đinh Văn Ba

0935556236

Tổ 47

Nguyễn Thanh Thảo

01208028727

6

Hòa Phú 1B

Tổ 48

Trần Văn Hồng

0935788837

Tổ 49

Hồ Ngọc Tấn

01229461588

Võ Trung (Tổ 49,50,51,52,53)

Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

Tổ 50

Lê Văn Lâm

01262629877

Tổ 51

Võ Nhì

0906057460

Tổ 52

Nguyễn Văn Sang

0903534204

Tổ 53

Trà Quyền

0905262553

Tổ 54

Trà Thanh An

01287555578

Hà Thúc Nhơn (Tổ 54,55,56,57)

Chuyên viên BTC Quận ủy

Tổ 55

Huỳnh Đức Tiến

0936976244

Tổ 56

Nguyễn Thị Hồng

0905711109

Tổ 57

Nguyễn Như Ngà

0977673559

Tổ 58

Nguyễn Thị Hải

01229697602

Lê Văn Ngẫu (Tổ 58,59,60,61,62)

Phó trưởng phòng Quản lý đô thị

Tổ 59

Nguyễn Tấn Lương

0905974677

7

Hòa Phú 1A

Tổ 60

Đàm Văn Kiên

0982520905

Tổ 61

Phan Văn Hiếu

0906055108

Tổ 62

Trần Duy Cầu

0905705099

Tổ 63

Phạm Sanh

01228593649

Trịnh Văn Bạo (Tô 63, 64,65,66)

Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường

Tổ 64

Lê Đức Y

01219308119

Tổ 65

Phạm Thành Dũng

0903572123

Tổ 66

Nguyễn Văn Liễu

01222784273

Tổ 67

Trần Văn Lựu

0932457160

Châu Quang Thắng (Tổ 67,68,69,70)

Kỹ thuật viên Đài Truyền thanh

Tổ 68

Nguyễn Văn Lợi

0982499537

 

 

 

 

 

8

Hòa Phú 1

Tổ 69

Phạm Bổn

01236018142

Tổ 70

Hồ Ngọc Nhựt

0905521581

Tổ 71

Phạm Hải Nam

0906053229

 

Nguyễn Văn Hà (Tổ 71,72,73,74,75)

 

 

Phó Trưởng Ban Quản lý các chợ

Tổ 72

Hồ Anh Dũng

01286467181

Tổ 73

Phạm Diệu

01219495778

Tổ 74

Lê Tấn Ta

0932426006

Tổ 75

Nguyễn Chiến

0906437093

Tổ 76

Hồ Ngọc Đường

0985261894

Nguyễn Văn Hiển (Tổ 76,77,78,79,80)

PCT UBMTTQ VN quận

Tổ 77

Dương Văn Phong

0906614195

Tổ 78

Tạ Hạnh

0935860294

Tổ 79

Phạm Văn Cúc

0919512126

Tổ 80

Hồ Ngọc Nhựt (B)

01262381509

9

Hòa Phú 5

Tổ 81

Trần Văn Năm

0905265512

Trịnh Thanh Hương (tổ 81,82,83,84)

Cán sự phòng Nội vụ

Tổ 82

Bùi Thị Kim Vân

01278769465

Tổ 83

Trần Ngọc Dũng

0913469791

Tổ 84

Tô Tiến

0905265512

Tổ 85

Trần Sinh

01283503920

Võ Ngọc Nhân (Tổ 85,86,87,88)

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch

Tổ 86

Lê Bá Lai

0905268899

Tổ 87

Phạm Xuân Cảnh

0988357249

Tổ 88

Dương Hoàng Phúc Yến

0905280588

Tổ 89

Nguyễn Văn Minh

0934978329

Phan Thị Xí (Tổ 89,90,91,92)

Chuyên viên UBMTTQVN quận

Tổ 90

Nguyễn Lãnh

01659975144

10

Hòa Phú 5A

Tổ 91

Lê Thị Cẩm Thanh

0994305998

Tổ 92

Dương Thị Vy

0905769163

Tổ 93

Phan Thị Tâm

0948631741

Nguyễn Thị Vân Dung (Tổ 93, 94, 105, 106)

Chuyên viên Quận đoàn

Tổ 94

Ngô Thị Châu

01268165765

Tổ 105

Ngô Hùng Duyệt

0906553502

Tổ 106

Phạm Thị Xuân

0984073994

Tổ 107

Phạm Trung Khảm

01683129768

Phan Thị Bích Thuận (Tổ 107, 95, 96, 97)

Chuyên viên Quận đoàn

11

Hòa Phú 5B

Tổ 95

Nguyễn Đăng Rê

0989636670

Tổ 96

Trương Văn Ba

01224579059

Tổ 97

Phan Ngọc Phụng

01219373771

Tổ 98

Nguyễn Thị Nguyệt

 

Trương Thị Quỳnh Linh (Tổ 98,99,100,101)

Chuyên viên phòng Y tế

Tổ 99

Nguyễn Thị Lý

0696174313

Tổ 100

Nguyễn Văn Tuấn

0975270299

Tổ 101

Phan Dần

0975560396

Tổ 102

Nguyễn Lai

01266645424

Nguyễn Thị Diệu Hiền (Tổ 102, 103, 104, 108)

Hội LHPN quận

Tổ 103

Trương Sáu

0905202978

Tổ 104

Phạm Thị Lý

0974025484

12

Hòa Phú 4

Tổ 108

Phan Văn Ngọc

01695512496

Tổ 109

Nguyễn Văn Khôi

0905013780

Huỳnh Lê Hồng Linh (Tổ 109, 110, 111, 112)

Hội LHPN quận

Tổ 110

Hồ Mây

0905554963

Tổ 111

Bùi Nam

0905779481

Tổ 112

Huỳnh Văn Dũng

0905125077

Tổ 113

Phan Tôn

05113757476

Nguyễn Duy An (Tổ 113,114,115,116)

Chuyên viên VP UBND quận

Tổ 114

Hồ Quang Minh

0983117587

Tổ 115

Nguyễn Ngọc Thanh

0913486578

Tổ 116

Đặng Văn Tú

0969104944

13

Hòa Phú 4A

Tổ 117

Đỗ Minh Hoàng

01266568008

Đinh Hữu Trương (Tổ 117,118,119,120, 121)

Hội CCB quận

Tổ 118

Hồ Xuân Thảo

0905045748

Tổ 119

Nguyễn Thị Hồng Oanh

0935881377

Tổ 120

Trần Văn Phước

01266870655

Tổ 121

Trần Lý

01219479035

Tổ 122

Hồ Minh Ngọc

0905322186

Trịnh Thị Hồng (Tổ 122,123,124,125)

Hội Từ thiện quận

Tổ 123

Đỗ Văn Hưng

0905012008

Tổ 124

Châu Khánh Hòa

0905118848

Tổ 125

Nguyễn Hùng

01695019619

Tổ 126

Nguyễn Văn Toản

01665560941

Phạm Thanh Bửu (Tổ 126,127,128,129)

Chuyên viên phòng GD - ĐT

14

Hòa Phú 3A

Tổ 127

Nguyễn Văn Đức

0936293390

Tổ 128

Phạm Đình Đạt

0905428083

Tổ 129

Đoàn Văn Giới

0914288360

Tổ 130

Phạm Đình Phát

0905267779

Đinh Thị Hợi (Tổ 130,131,132,133)

Chuyên viên phòng Nội vụ

Tổ 131

Trà Thiện Thảo

0914083030

Tổ 132

Lâm Thành Thái

0905603783

Tổ 133

Trần Thị Toan

0914076409

15

Hòa Phú 3B

Tổ 134

Hồ Ngọc Nhứt

0905548639

 

Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổ 134,135,136,137,138)

 

 

Phó trưởng phòng Kinh tế

 

Tổ 135

Đỗ Thị Hiếu

01226917105

Tổ 136

Hồ Văn Năm

0905212331

Tổ 137

Phạm Tráng

0973578224

16

Hòa Phú 3C

Tổ 138

Nguyễn Văn Thân

01254631147

Tổ 139

Phạm Văn Tốt

0511.3730.522

Huỳnh Thị Kim Huệ (Tổ 139,140,141,142)

Hội Nạn nhân CĐDC quận

Tổ 140

Phạm Thanh Xuân

0906500674

Tổ 141

Nguyễn Văn Cự

01655771612

Tổ 142

Đỗ Phú Cõi

0985272212

17

Hòa Phú 3

Tổ 143

Mai Anh Tuấn

0905173028

Hồ Ngọc Dũng (Tổ 143,144,145,146)

Chuyên viên VP UBND quận

Tổ 144

Nguyễn Thị Thu Lệ

0949557130

18

Hòa Phú 6

Tổ 145

Hồ Văn Phong

0935724809

Tổ 146

Lê Văn Kiện

0905401201

Tổ 147

Võ Văn Giàu

0988877801

Trà Anh Tài (Tổ 147,148,149,150)

Chuyên viên phòng Kinh tế

Tổ 148

Võ Văn Mến

0905759663

Tổ 149

Trương Văn Dũng

01227415450

Tổ 150

Nguyễn Nam Thắng

0905271155

Tổ 151

Nguyễn Quốc Hùng

01266502402

Dương Thị Vân (Tổ 151,152,153,154)

Chuyên viên TTDS

Tổ 152

Phan Minh Nhuận

0905126050

Tổ 153

Phạm Hương

01266594073

Tổ 154

Lê Thị Thủy

0908533613

Tổ 155

Trần Vũ Hùng

0904028359

Nguyễn Thị Hà (Tổ 155,156,157,158)

Chuyên viên phòng TN & MT

19

Hòa Phú 7

Tổ 156

Nguyễn Xuân Tùng

0914300776

Tổ 157

Nguyễn Văn Sơn

0974360647

Tổ 158

Lê Hải Thương

0905569087

Tổ 159

Nguyễn Bốn

01214669404

 

Ngô Văn Những (Tổ 159,160,161,162,163)

 

 

Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ

Tổ 160

Lê Thị Thông

01215466537

Tổ 161

Đoàn Văn Hà

0905565495

Tổ 162

Phạm Ngọc Ánh

01282769456

Tổ 163

Huỳnh Ngọc Đức

01202488183

Tổ 164

Trần Văn Chiến

01885303635

Phan Thị Hồng Cẩm (164,165,166,167)

Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy

Tổ 165

Phạm Đức Khai

01696518544

20

Hòa Phú 8

Tổ 166

Đoàn Thanh Liêm

0905428449

Tổ 167

Phạm Tâm

0935808438

Tổ 168

Lê Bổ

0905170440

Nguyễn Nhường (Tổ 168, 169,170,171)

Trưởng phòng Quản lý đô thị

Tổ 169

Trần Nguyên Mỹ

0913411229

Tổ 170

Bùi Văn Chuẩn

01268458875

Tổ 171

Đặng Văn Phương Minh

0988785852

Tổ 172

Nguyễn Lưu

0917980367

 

Thái Thị Hòa (Tổ 172,173,174,175)

 

 

Cán sự VP UBND quận

 

Tổ 173

Nguyễn Như Ý

0935420565

Tổ 174

Trần Thanh Tú

0936420565

Tổ 175

Châu Viết Dũng

0935569893

21

Hòa Phú 9

Tổ 176

Nguyễn Đức Hùng

01687974601

Huỳnh Văn Lãm (Tổ 176,177,178,179)

 

Phó Trưởng phòng GD - ĐT

 

Tổ 177

Nguyễn Tấn Quý

0912684814

Tổ 178

Trần Quốc Hiếu

0933517907

Tổ 179

Phạm Văn Thân

01228552689

Tổ 180

Bùi Chức

0906577428

Lê Viễn Đông (Tổ 180,181,182, 183)

Phó Chánh Thanh tra quân

Tổ 181

Đặng Kim Hùng

01214544556

Tổ 182

Dương Ngọc Anh

0905343237

Tổ 183

Nguyễn Thị Chi

01289424859

Tổ 184

Hồ Văn Hùng

0905143215

Phạm Minh (Tổ 184,185,186,187)

Trưởng phòng Nội vụ quận

Tổ 185

Phan Duy Thống

0942906127

Tổ 186

Nguyễn Văn Tuấn

0980764846

Tổ 187

Nguyễn Văn Ninh

0985945648

Tổ 188

Nguyễn Văn Vận

05113732302

Huỳnh Thị Nga (Tổ 188,189,190,191,192)

Phó trưởng phòng TN&MT

22

Hòa Phú 2

Tổ 189

Nguyễn Quy

01208043217

Tổ 190

Nguyễn Văn Đương

0932557957

Tổ 191

Phạm Binh

0905100573

Tổ 192

Bùi Chạy

01692162202

Tổ 193

Dương Công Hoàng

01647752856

Hồ Thị Ngọc Yến (Tổ 193,194,195,196)

Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy

Tổ 194

Phạm Dính

0906450897

Tổ 195

Nguyễn Văn Thân

0977258888

Tổ 196

Trần Thanh Dương

0985545435

Tổ 197

Trần Thị Nga

0984194509

Nguyễn Hoàng Hà (Tổ 197,198,199,200)

Chuyên viên phòng TN & MT

Tổ 198

Nguyễn Văn Anh

0902703973

Tổ 199

Nguyễn Văn Hùng

0905801599

Tổ 200

Bùi Xuân Cường

0914037560

23

Hòa Mỹ 5

Tổ 201

Đinh Văn Thường

0986896290

 

 

Hoàng Văn Sỹ (Tổ 201,202,203,204)

 

 

Chuyên viên phòng VHTT

Tổ 202

Lê Văn Pháp

0905063217

Tổ 203

Nguyễn Tăng Vang

01266699923

Tổ 204

Nguyễn Minh Khánh

0905246616

Tổ 205

Võ Văn Vân

0905129711

 

Phan Văn Hợi (Tổ 205,206,207,208,209)

 

Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy

Tổ 206

Lê Tất Nhiên

0905291372

Tổ 207

Nguyễn Đàn

0909333133

Tổ 208

Phan Thanh Lộc

0934784409

Tổ 209

Nguyễn Xuân Toàn

01289447619

Tổ 210

Ngô Kim Tuấn

0935026327

Phan Thịnh (210,211,212,213)

Chuyên viên UBKT Quận ủy

Tổ 211

Nguyễn Lộc

0935261563

Tổ 212

Hồ Xuân Tâm

0906467050

24

Hòa Mỹ 1

Tổ 213

Huỳnh Tấn Lộc

0935370905

Tổ 214

Huỳnh Phước Thông

0905686725

Nguyễn Duy Dự (Tổ 214,215,216,217)

Chuyên viên phòng Quản lý đô thị

Tổ 215

Phạm Chính

0906473562

Tổ 216

Dương Viết Giáo

0906176562

Tổ 217

Phạm Văn Thành

0905751238

Tổ 218

Nguyễn Tâm

01282783678

Thi Lý Phước (Tổ 218,219,220,221,222)

PGĐ TT VH - TT

25

Hòa Mỹ 4

Tổ 219

Nguyễn Vui

0905529526

Tổ 220

Trần Nhật Thế

01263606155

Tổ 221

Trương Thanh Hòa

0905606103

Tổ 222

Nguyễn Đình Hảo

0935555408

Tổ 223

Phạm Văn Vĩnh

01287672144

Lê Thị Hoa Lan (Tổ 223,224,225,226)

Chuyên viên phòng VHTT

Tổ 224

Ngô Thị Dương

0972013019

Tổ 225

Lê Văn Hưng

0905971958

Tổ 226

Trần Văn Hải

0902543789

Tổ 227

Nguyễn Nhựt

0934380740

Nguyễn Thị Huỳnh (Tổ 227,228,229,230)

Viên chức TT Văn hóa – Thể thao

Tổ 228

Phan Văn Quang

0906595765

Tổ 229

Phạm Đình Thanh

0976235016

Tổ 230

Phan Văn Thuần

0905817322

Tổ 231

Phan Nhật Lam

01222622315

Đặng Anh Tuấn (Tổ 231,232,233,234)

Viên chức TT VH - TT

26

Hòa Mỹ 6

Tổ 232

Trần Văn Thưởng

0905148283

Tổ 233

Nguyễn Đức Hồng

0913488468

Tổ 234

Hứa Công Giang

0905399336

Tổ 235

Nguyễn Hạnh

0905022498

 

Lê Duy Hòa (Tổ 235,236,237,238, 239)

 

Phó trưởng phòng TNMT quận

Tổ 236

Võ Thị Nữ

01225593711

Tổ 237

Hoàng Thanh Hải

0905160981

Tổ 238

Đoàn Thị Thoan

01646673363

Tổ 239

Trần Ngọc Dương

0913199156

27

Hòa Mỹ 2

Tổ 240

Nguyễn Văn Thiêm

01695989717

Trần Văn Tường (Tổ 240,241,242,243)

Cán sự phòng Kinh tế

Tổ 241

Trương Thị Như Thủy

01656024474

Tổ 242

Nguyễn Hường

01694833370

Tổ 243

Huỳnh Tấn

0905439576

Tổ 244

Huỳnh Bá Châu

0905972015

Đỗ Thước (Tổ 244,245,246,247,248)

PGĐ TT DS

Tổ 245

Trần Hữu Sỹ

0905230796

Tổ 246

Kỳ Minh Hiếu

0935531713

Tổ 247

Nguyễn Huy Dũng

0907417743

Tổ 248

Phạm Thị Thùy Liên

0935652623

Tổ 249

Trần Thị Truyền

01658150241

Phạm Hồng Quang (Tổ 249,250,251,252,253)

Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin

Tổ 250

Nguyễn Đức Năm

01202705118

Tổ 251

Huỳnh Dũ

0903575053

Tổ 252

Phan Thị Nhạn

0905342346

28

Hòa Mỹ 3

Tổ 253

Hồ Lý

01215556869

Tổ 254

Đoàn Công Hoàng

0905111481

Huỳnh Xuân (Tổ 254,255,256,257,258)

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Tổ 255

Nguyễn Văn Em

0905054671

Tổ 256

Nguyễn Minh Sầm

0972344485

Tổ 257

Đào Viết Liên

0932457934

Tổ 258

Trần Viết Liêm

0913422701

29

Hòa Mỹ 7

Tổ 259

Hoàng Văn Tâm

0922999802

Nguyễn Thị Thanh (Tổ 259,260,261,262)

Trưởng phòng LĐTB &XH

Tổ 260

Lê Văn Công

01653938357

Tổ 261

Vũ Ngọc Hùng

016444337316

Tổ 262

Lê Văn Lai

01699353912

Tổ 263

Phan Hòa

0919331844

 

Ngô Thuận (Tổ 263,264,265,266)

 

 

 

 

Phó GĐ TT BDCT

 

 

 

Tổ 264

Nguyễn Đình Thi

0935991991

30

Phước Lý

Tổ 265

Nguyễn Khương

01287720726

Tổ 266

Nguyễn Dõi

0905760134

Tổ 267

Mai Mạnh

0905114285

Dương Quốc Dũng (Tổ 267,268,269,270)

Chuyên viên phòng Quản lý đô thị

Tổ 268

Hồ Mỹ

0935925253

Tổ 269

Hoàng On

0905592027

Tổ 270

Mai Ngọc Anh Tuấn

01262781505

Tổ 271

Phan Cảnh Tây

0905732082

Nguyễn Thị Thanh Nga (Tổ 271,272,273,274)

Chuyên viên Phòng Kinh tế

Tổ 272

Nguyễn Đình Hùng

0905218160

Tổ 273

Mai Ngọc Phú

0905283238

Tổ 274

Trần Hùng

0904193247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien