Công bố địa chỉ các điểm bỏ phiếu của 12 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND phường Hoà Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

             UBND phường Hoà Minh đã trình UBND quận Liên Chiểu phê duyệt và công bố địa chỉ các điểm bỏ phiếu của 12 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND phường Hoà Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

 

Khu vực bỏ phiếu

Địa điểm bỏ phiếu

Địa chỉ

Số

Tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường

01

Thuộc Khu dân cư Trung nghĩa 1: 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31; Trung nghĩa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Trung nghĩa 4: 17, 18, 25, 26, 27; Trung nghĩa 5: 9, 10, 11, 12, 13,14; Trung nghĩa 6: 32, 33, 34, 35, 36 (gồm 32 tổ dân phố)

Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc, cơ sở 2

Đường Nguyễn Như Hạnh - Tổ 25-Hoà Minh

02

Thuộc Khu dân cư Trung nghĩa 3: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; Hoà Phú 1B: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 (gồm 23 tổ dân phố).

Trường Tiểu học Duy Tân

Đường Tô Hiệu - Tổ 58, Hoà Phú 1B

03

Thuộc Khu dân cư Hoà Phú 1: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; Hoà Phú 1A: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 (gồm 21 tổ dân phố).

Nhà ông Phạm Thanh Ngân

Đường Tô Hiệu - Tổ 70, Hoà Phú 1

04

Thuộc Khu dân cư Hoà Phú 3: 143,144; Hoà Phú 3A: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133; Hoà Phú 3B: 134, 135, 136, 137; Hoà Phú 3C: 138, 139, 140, 141, 142 (gồm 18 tổ dân phố).

Chung cư Cơ sở hạ tầng ưu tiên

Cuối đường Hồ Tùng Mậu - Tổ 131, Hoà Phú 3A

05

Thuộc Khu dân cư Hoà Phú 4: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116; Hoà Phú 4A: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126; Hoà Phú 5A: 91, 92, 93, 94, 94A, 94B, 94C, 94D, 94E, 94F, 105, 106, 107 (gồm 32 tổ dân phố).

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

Đường Phú Lộc 1 - Tổ 85, Hoà Phú 5

06

Thuộc Khu dân cư Hoà Phú 5: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; Hoà Phú 5B: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 (gồm 20 tổ dân phố).

Trung tâm Ekcocenter

Đường Kinh Dươg Vương - Tổ 102, HP 5B

07

Thuộc Khu dân cư Hoà Phú 2: 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200; Hoà Phú 6: 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, Tiểu đoàn tên lửa 177, Công ty Xây lắp 54, Trường Quân sự TP (gồm 23 tổ dân phố)

Trường Lương Thế Vinh

86, đường Đặng Huy Trứ - Hoà Phú 7

08

Thuộc Khu dân cư Hoà Phú 7: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, Hoà Phú 8: 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, Hoà Phú 9: 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 (gồm 33 tổ dân phố)

Chung cư Hồ Tùng Mậu

Đường Hồ Tùng Mậu - Tổ 177, Hoà Phú 9

09

Thuộc Khu dân cư Hoà Mỹ 1: 213, 214, 215, 216, 217, 218; Hoà Mỹ 4: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231; Hoà Mỹ 5: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 (gồm 31 tổ dân phố)

Nhà họp Hoà Mỹ

Đường Tô Hiệu - Tổ 219, Hoà Mỹ 4

10

Thuộc Khu dân cư Hoà Mỹ 2: 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252; Hoà Mỹ 6: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, Trường Đức Trí (gồm 21 tổ dân phố).

Nhà văn hoá Đình làng Hoà Mỹ

Đường Nguyễn Huy Tưởng - Tổ 243, Hoà Mỹ 2

11

Thuộc Khu dân cư Hoà Mỹ 3: 253, 245, 255, 256, 257, 258, 255A; Hoà Mỹ 7: 259, 260, 261, 262, 263, 264 (gồm 13 tổ dân phố)

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đường Tôn Đức Thắng - Tổ 259, Hoà Mỹ 7

12

Thuộc Khu dân cư Phước Lý: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 270A, Tiểu đoàn tên lửa 180 (gồm 11 tổ dân phố)

Nhà họp Phước Lý

Đường Nguyễn Huy Tưởng nối dài - Tổ 266, Phước Lý

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin: Haichaukit, Nguồn: UBBC phường Hoà Minh

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien