ĐIỆN THOẠI CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN PHƯỜNG HOÀ MINH

 

Bộ phận

Điện thoại

Đảng ủy Phường

02363.765028

UBND Phường

02363.842265

Phòng làm việc Chủ tịch UBND

02363.730395

Mặt trận TQVN

02363.741436

Quân sự phường

02363.767656

Công An phường

02363.841665

Tài chính - Kế toán

02363.764360

Xóa đói giảm nghèo

02363.213486

Trạm Y tế phường

02363.841801

 

 

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien