DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO PHƯỜNG HÒA MINH

 

LÃNH ĐẠO

ĐẢNG ỦY

Nguyễn Văn Cường

Bí thư đảng ủy,

chủ tịch HĐND

0914.061774

Nguyễn Quyên

Phó bí thư thường trực

0935.203818

Đặng Minh Trí

Phó bí thư

0947.296796

LÃNH ĐẠO HĐND

Lê Thành Quyết

Phó chủ tịch

0913.881379

LÃNH ĐẠO UBND

Lê Thế Nhân

Chủ tịch

0905.050580

Phạm Thị Như Hồng

Phó chủ tịch

0905.538835

Nguyễn Văn Ngọc

Phó chủ tịch

0905.116401

LÃNH ĐẠO UBMTTQVN PHƯỜNG

Phạm Thống

Chủ tịch

0905.218178

Phạm Thị Liên

Phó chủ tịch

0905.345578

Hồ Nguyễn Thị Thùy Linh

Phó chủ tịch

0934.973643

LÃNH ĐẠO

CÔNG AN PHƯỜNG

Nguyễn Đắc Mười

Trưởng công an

0913.473291

Vương Đình Tuân

 Phó công an

0905.281515

Nguyễn Việt Hùng

Phó công an

0905.549997

LÃNH ĐẠO

QUÂN SỰ PHƯỜNG

Hồ Ngọc Pháp

Chỉ huy trưởng

0905.217485

Huỳnh Văn Dũng

Chỉ huy phó

0905.032352

Phạm Viết Khánh

Chỉ huy phó

0905.618114

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien