Điện thoại: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII)
Người đăng tin: Thái Ngày đăng tin: 18/06/2021 Lượt xem: 9

Sáng ngày 17/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và quán triệt Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

Dự và chủ trì hội nghị, tại điểm cầu trực tuyến Trường Chính trị thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết , Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Dự tại điểm cầu phường Hòa Minh có các đồng chí: Đặng Công Chúng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Thị Như Hồng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND phường; Đinh Hữu Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; Phạm Thị Liên, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường; Phạm Đình Chung, UVBTV, Trưởng Công an phường; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường; Phó chủ tịch UBMTTQVN phường, Trưởng, phó các Đoàn thể Chính trị xã hội phường; Trưởng, phó Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Nâng cao nhận thức, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong thời gian qua, công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn thành phố được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Trong quá trình triển khai, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lồng ghép, đồng bộ cả 02 nội dung, gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 về “5 xây”, “3 chống”, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014 về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” gắn với các chủ trương thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” để tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, nhìn chung, công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn thành phố được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện, trở thành phong trào, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng.

Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; ý thức tự rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của người Đảng viên theo tấm gương Hồ Chí Minh được nâng lên, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong toàn Đảng và xã hội.

Việc phát huy vai trò của người đứng đầu, nhất là vai trò nêu gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt sâu sắc và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ảnh, kiến nghị, nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân; hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện các hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, hằng năm, các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về nội dung, biểu mẫu cam kết của tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU để rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ quan trọng để tiến hành kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. 

Việc nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được các cấp triển khai và cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn. Tính đến ngày 31-3-2021, đã phát hiện, xử lý, chấn chỉnh 04 trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn thành phố đã nhận thức sâu sắc được 27 biểu hiện suy thoái, sự cần thiết phải “tự soi, tự sửa”.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện quyết liệt, toàn diện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, ngày càng tinh gọn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và từng bước phân bổ nguồn lực hợp lý. Bên cạnh đó, ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, gắn với các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Kết quả, trong giai đoạn 2015-2020 đã kết nạp 10.031 đảng viên, xóa tên 499 đảng viên, khai trừ 58 trừ hợp và cho ra khỏi Đảng 313 trường hợp.

Đối với Chỉ thị 05-CT/TW, Thành ủy Đà Nẵng và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từng bước đi vào chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của các cá nhân, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác học tập, quán triệt chuyên đề và tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị được tổ chức nghiêm túc, thường xuyên. Từ đó, hình thành nhiều mô hình hay, cách làm mới; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực... tạo được những chuyển biến khá rõ nét về tính kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt, những vấn đề bức xúc trong cán bộ và nhân dân thời gian qua đã được giải quyết cơ bản, thấu đáo; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác được nhân dân tin tưởng và nêu gương.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu phường Hòa Minh

Ban Thường vụ Thành ủy xác định việc “Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu” là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021. Nhờ đó, qua 5 năm thực hiện, lãnh đạo các cấp đã giải quyết được nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội, khẳng định chủ trương, đường lối mới đúng đắn của Đảng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, tổ chức vi phạm được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, công minh, chính xác. Giai đoạn 2016-2020, thông qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xử lý và tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng và 34 đảng viên vi phạm. Nội dung chủ yếu là vi phạm những điều đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về đất đai, nhà ở.

Gắn việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị của thành phố

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương, ghi nhận, chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng và nhiều tấm gương khác trong xã hội, cơ quan tổ chức hàng ngày, hàng giờ âm thầm cống hiến cho xã hội nhưng chưa được khen thưởng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong các tập thể, cá nhân tiếp tục học tập, phấn đấu, thực hiện nhiều điều tốt đẹp, góp phần xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh cần gắn việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị của thành phố

Trên cơ sở đánh giá các mặt đạt được, chưa được và nguyên nhân, bài học, đồng thời, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị trong thời gian đến, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc 10 nhóm nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết Trung ương 4 và 8 nhóm nhiệm vụ đề ra theo Chỉ thị 05-CT/TW.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Cần gắn việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả, tránh tình trạng hình thức, chung chung”.

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 để nâng cao chất lượng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng hơn, nhất là tuyên truyền những tấm gương điển hình tiêu biểu, những nghĩa cử, hình ảnh cao đẹp người dân thành phố đến với bạn bè quốc tế và trong nước, để thành phố chúng ta ngày phát triển tốt đẹp hơn, là điểm đến hấp dẫn của du khách và nhà đầu tư.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu phải gắn chặt với các quy định của Trung ương, Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, thủ hòa, an phận, nhất là tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm” đang tồn tại trong đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, đảm bảo các quy định của Trung ương, các nguyên tắc sinh hoạt đảng, tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ, nhất là trong điều kiện thành phố thực hiện mô hình Chính quyền đô thị. Thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên các cấp để kịp thời nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở; thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng và phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh trong thực tiễn. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với việc đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn sai phạm. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” với quan điểm “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Dịp này, Hội nghị tuyên dương, khen thưởng cho 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 3 1 1 0 5 7
Hôm nay: 273
Hôm qua: 770
Tuần này: 1.809
Tháng này: 2.394
Tổng cộng: 1.311.057

Liên kết website Liên kết website

©Bản quyền Website: UBND Phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 341 Tôn Đức Thắng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.842265 - Fax: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Ông Lê Thành Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban Biên tập

Mọi bài viết góp ý xin gửi vào địa chỉ email của phường: hmlc@danang.gov.vn