Điện thoại: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Triển khai cho vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư và xây nhà để ở
Người đăng tin: Ly Ngày đăng tin: 25/09/2020 Lượt xem: 166

UBND quận Liên Chiểu vừa triển khai công văn cho vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư và xây nhà để ở theo Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 29/8/2020 của UBND thành phố.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 29/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách thành phố uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng hạn và các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, di dời nhà vay xây nhà để ở.

UBND quận Liên Chiểu thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng hạn và các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, di dời nhà vay xây nhà để ở như sau:

 

1. Đối tượng vay vốn

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa, đền bù còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư đã được ghi nợ trước ngày 01 tháng 3 năm 2016, theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ (Không áp dụng đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã chuyển nhượng Phiếu bố trí đất tái định cư (phiếu phân lô) thông qua hình thức cam kết chuyển đổi tên).

b) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở nhưng không thuộc diện được nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ. (Hộ gia đình, cá nhân chỉ được bố trí 01 (một) lô đất tái định cư; có tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ thấp hơn hoặc bằng tiền sử dụng đất phải nộp cho 01 lô đất tái định cư đã được bố trí theo quy định, hoặc có tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cao hơn tiền sử dụng đất phải nộp cho 01 lô đất tái định cư đã được bố trí theo quy định nhưng phần chênh lệch giữa giá trị bồi thường, hỗ trợ so với tiền sử dụng đất phải nộp thấp hơn mức cho vay tối đa, không đủ để xây nhà ở thì được vay không quá phần chênh lệch thấp hơn đó so mức vay tối đa để xây nhà ở.)

 

2. Điều kiện vay vốn

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân vay để trả nợ tiền sử dụng đất:

- Cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Có tên trong danh sách do UBND quận hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố xác nhận và cung cấp cho NHCSXH;

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm vay vốn;

- Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

- Có cam kết không còn đất ở, nhà ở nào khác;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật, NHCSXH.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân vay để xây nhà để ở:

- Cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Có tên trong danh sách đã được UBND quận xác nhận và cung cấp cho NHCSXH;

- Có cam kết của những người có quyền sử dụng đất đối với thửa đất được bố trí tái định cư chưa được vay vốn ưu đãi xây nhà ở tại NHCSXH và các tổ chức tín dụng khác;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật;

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm vay vốn;

- Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

- Có cam kết không còn đất ở, nhà ở nào khác;

 

3. Mức cho vay:

a) Đối với vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư: Mỗi hộ gia đình, cá nhân được vay tối đa bằng với số tiền sử dụng đất còn nợ ngân sách thành phố nhưng không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm (Không bao gồm các khoản thuế và lệ phí làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

b) Đối với vay để xây dựng nhà để ở: Mỗi hộ gia đình, cá nhân được vay tối đa bằng với dự toán hoặc phương án tính toán giá thành xây dựng nhà ở nhưng không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm.

 

4. Thời hạn vay:

a) Đối với vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư: Thời hạn cho vay tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân;

b) Đối với vay xây dựng nhà để ở: Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Thời hạn cho vay cụ thể đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân vay được tính bằng tổng số tiền vay chia cho mức trả nợ hàng tháng. Mức trả nợ hàng tháng do NHCSXH và khách hàng vay thỏa thuận.

 

5. Lãi suất cho vay:

a) Đối với vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư: 4,8%/năm;

b) Đối với vay xây dựng nhà để ở: Bằng với lãi suất cho vay ưu đãi của NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (hiện nay là 4,8%/năm);

c) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

 

6. Hồ sơ vay vốn

a) Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/TDC.

b) Danh sách hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng vay do UBND quận, hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cung cấp cho NHCSXH.

c) Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

d) Ngoài các giấy tờ nêu trên, các đối tượng thuộc:

- Vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư cung cấp thêm một trong số giấy tờ sau: Bản sao Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất; Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng ghi nợ tiền sử dụng đất; Thông báo nợ hoặc giấy xác nhận nợ của các cơ quan được UBND thành phố giao nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất; Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.

- Vay xây dựng nhà để ở cung cấp thêm một số giấy tờ sau: Dự toán xây dựng hoặc phương án tính toán giá thành xây dựng nhà ở theo mẫu 10/TDC; Bản sao có chứng thực bản: Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở; Bản sao bản vẽ thiết kế.

 

7. Quy trình cho vay

a) Người vay viết giấy đề nghị vay gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn (mẫu01/TDC);

b) Tổ Tiết kiệm và vay vốn căn cứ danh sách mẫu 11a/TDC (vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư); mẫu 11b/TDC (vay xây nhà để ở) tiến hành bình xét cho vay (kết nạp thành viên mới), lập danh sách mẫu 03/TDC gửi UBND cấp xã xác nhận gửi NHCSXH.

c) Cán bộ NHCSXH kiểm tra hồ sơ, thông báo cho khách hàng đến làm thủ tục vay, thực hiện thẩm định hồ sơ vay và trình Giám đốc phê duyệt.

d) NHCSXH thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp được phê duyệt cho vay, NHCSXH thông báo cho khách hàng đến ký hợp đồng tín dụng; ký hợp đồng cam kết ba bên (về việc giao nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

e) Giải ngân: Khách hàng viết giấy đề nghị giải ngân theo mẫu 15/TDC gửi NHCSXH:

- Đối với vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư: kèm chứng từ thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế; Tiền vay được NHCSXH giải ngân bằng chuyển khoản trực tiếp vào ngân sách thành phố để trả nợ tiền sử dụng đất của người vay;

- Đối với vay xây nhà để ở: NHCSXH thực hiện kiểm tra thực tế công trình xây dựng nhà ở. Tiền vay được NHCSXH giải ngân theo đề nghị của khách hàng; số tiền giải ngân lần đầu không quá 50% số tiền phê duyệt cho vay, NHCSXH nơi cho vay giải ngân số tiền còn lại khi người vay đã hoàn thành phần thô hoặc trên 50% giá trị dự toán công trình.

f) Thực hiện bảo đảm tiền vay: Sau khi NHCSXH nhận giấy chứng nhận, NHCSXH cùng khách hàng thực hiện các thủ tục bảo đảm tiền vay theo quy định (Đối với vay trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư).

 

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH quận Liên Chiểu

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 3 5 0 6 6 2
Hôm nay: 559
Hôm qua: 934
Tuần này: 2.904
Tháng này: 18.967
Tổng cộng: 1.350.662

Liên kết website Liên kết website

©Bản quyền Website: UBND Phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 341 Tôn Đức Thắng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.842265 - Fax: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Ông Lê Thành Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban Biên tập

Mọi bài viết góp ý xin gửi vào địa chỉ email của phường: hmlc@danang.gov.vn