Điện thoại: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Đảng ủy phường triển khai văn bản hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022
Người đăng tin: Châu Thị Diễm Nguyễn Ngày đăng tin: 04/12/2019 Lượt xem: 1632

Sáng ngày 3/12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Minh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp; cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị về quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và của Quận ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Hội nghị có mặt các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra; Trưởng, phó Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và 45 cấp ủy chi bộ các cơ quan, trường học, khu dân cư trực thuộc Đảng ủy phường lĩnh hội tất cả các nội dung truyền đạt của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm:

+ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

+ Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

+ Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng;

+ Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

+ Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

+ Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

+ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ quận;

+ Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 23-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng”;

 

Hình ảnh buổi Hội nghị triển khai văn bản Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ngoài ra, Đảng ủy phường triển khai chi tiết Hướng dẫn 12-HD/QU ngày 26/11/2019 của Quận ủy Liên Chiểu về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Theo đó, về nội dung đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 04 nội dung: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên; Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ phường.

Chi bộ cần chuẩn bị báo cáo chính trị của chi bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ để trình đại hội thời gian đến.

1. Về công tác nhân sự: Nhân sự cấp ủy khóa mới phải căn cứ những tiêu chuẩn theo Quy định số 29-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW đảm bảo phẩm chất chính trị, có đủ trình độ, năng lực công tác và độ tuổi của nhân sự cơ cấu vào cấp ủy (đối với chi bộ khu dân cư: phải có trình độ trung học phổ thông trở lên, đảm bảo sức khỏe, có kinh nghiệm, phương pháp lãnh đạo, vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và của cấp ủy cấp trên, là trung tâm đoàn kết trong hệ thống chính trị dưới cơ sở).

Đối với độ tuổi: không quá 70 tuổi, nếu chi bộ nào gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự thì có thể quá 70 tuổi nhưng phải đủ sức khỏe, năng lực, uy tín và đồng thời chi bộ có phương án chuẩn bị nhân sự thay thế khi đủ điều kiện.

Đặc biệt, không cơ cấu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khu dân cư đối với những nhân sự đã bán nhà đi khỏi địa phương hoặc vẫn còn nhà (nhà cho con ở, cho thuê …) nhưng sinh sống ở địa phương khác.

2. Về số lượng cấp ủy: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 Điều lệ Đảng và Điểm 22, Quy định số 29-QĐ/TW: “Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư”.

Cơ cấp cấp ủy đảm bảo có cán bộ kế thừa, cán bộ nữ, các tổ chức chính trị của địa phương, đơn vị.

- Đối với nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ: đối với những chi bộ yếu, chi bộ khó khăn về công tác nhân sự thì Đảng ủy phường tăng cường cán bộ, đảng viên công tác ở phường đến tham gia cấp ủy, làm bí thư, phó bí thư; tính toán nhân sự thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận theo tinh thần hoặc Phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 04/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI đối với những nơi có điều kiện.

- Riêng đối với bí thư chi bộ Quân sự, chi bộ Công an trực thuộc các Đảng ủy phường: thực hiện theo Điều 27 Điều lệ Đảng và Điểm 23.3.a Quy định số 29-QĐ/TW, cụ thể: Không thực hiện việc bầu bí thư chi bộ Quân sự, bí thư chi bộ Công an phường tại đại hội. Các đảng ủy phường ra quyết định chỉ định đồng chí bí thư Đảng ủy phường giữ chức bí thư chi bộ quân sự và đồng chí Trường Công an phường được chỉ định giữ chức bí thư chi bộ Công an phường nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin, ảnh: Diễm Châu

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 3 1 1 0 6 0
Hôm nay: 276
Hôm qua: 770
Tuần này: 1.812
Tháng này: 2.397
Tổng cộng: 1.311.060

Liên kết website Liên kết website

©Bản quyền Website: UBND Phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 341 Tôn Đức Thắng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363.842265 - Fax: 02363.842265

Email: hmlc@danang.gov.vn

Ông Lê Thành Quyết, Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban Biên tập

Mọi bài viết góp ý xin gửi vào địa chỉ email của phường: hmlc@danang.gov.vn